Trung tâm đào tạo POHE - đón đầu những thay đổi trong giáo dục đại học

Trung tâm đào tạo POHE - đón đầu những thay đổi trong giáo dục đại học

 19:54 21/10/2016

Một trong những mục tiêu của Dự án POHE 2 là nhân rộng chương trình đào tạo POHE trong toàn hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Dự án POHE 2 sẽ hỗ trợ các trường đại học tham gia Dự án thành lập 5 trung tâm đào tạo POHE. Động thái đầu tiên trong tiến trình thành lập trung tâm đào tạo POHE là Hội thảo “Định hướng thành lập trung tâm đào tạo POHE” được tổ chức ngày 18/12/2013 tại Hà Nội.

Hội đồng đánh giá Đề án thành lập Trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE

Hội đồng đánh giá Đề án thành lập Trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE

 19:47 21/10/2016

Được sự đồng ý của Tổ chức hợp tác quốc tế về giáo dục đại học Hà Lan  (NUFFIC) và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hỗ trợ thành lập một số trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE, ngày 30 tháng 7 vừa qua Ban quản lý Dự án POHE 2 đã tổ chức Hội đồng đánh giá đề án thành lập trung tâm của các trường.

Thông báo kết quả lựa chọn Trung tâm Bồi dưỡng giảng viên POHE

Thông báo kết quả lựa chọn Trung tâm Bồi dưỡng giảng viên POHE

 19:43 21/10/2016

Căn cứ  kết quả xét duyệt của Hội đồng đánh giá Đề án thành lập Trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE; xem xét các yếu tố khu vực, lĩnh vực đào tạo và các điều kiện thực tế cho thành lập trung tâm của các Trường, Ban quản lý Dự án Giáo dục Đại học và định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE 2) xin trân trọng thông báo kết quả lựa chọn.

Hội thảo "Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo"

Hội thảo "Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo"

 19:26 21/10/2016

Trong quá trình phát triển chương trình đào tạo POHE, cần có bước chuyển kết quả điều tra thị trường lao động thành hồ sơ nghề nghiệp và hồ sơ năng lực của sinh viên cho các chuyên ngành tham gia phát triển khung chương trình để từ đó có định hướng xây dựng các khối kiến thức (module) phù hợp để đáp ứng đào tạo năng lực cho sinh viên các ngành đào tạo giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp và ứng dụng (POHE) của nhà trường.

Hội thảo tham vấn dự thảo tài liệu cơ bản CT bồi dưỡng giảng viên POHE

Hội thảo tham vấn dự thảo tài liệu cơ bản CT bồi dưỡng giảng viên POHE

 19:07 21/10/2016

Để chính thức vận hành các trung tâm POHE năm 2015, Dự án tiến hành xây dựng bộ tài liệu sử dụng trong chương trình bồi dưỡng giảng viên theo chuẩn năng lực giảng viên POHE để hoạt động bồi dưỡng được triển khai đồng bộ, đạt tiêu chuẩn chất lượng, hiệu quả.

Chương trình bồi dưỡng giảng viên POHE

Chương trình bồi dưỡng giảng viên POHE

 03:25 21/10/2016

Trong khuôn khổ của Dự án Giáo dục đại học định hướng tại Việt Nam giai đoạn 2 (2012-2015), cùng với việc mở rộng chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên cũng được quan tâm bồi dưỡng cả về số lượng và chất lượng.

Hỗ trợ truyền thông và marketing cho Trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE

Hỗ trợ truyền thông và marketing cho Trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE

 02:44 21/10/2016

Chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Dự án POHE 2 sẽ giúp các Trung tâm xây dựng và thực hiện kế hoạch marketing, phát triển các chương trình bồi dưỡng giảng viên POHE.

Audio
 

Dự án Giáo dục Đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng POHE

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây