Tài liệu học phần 5. Phát triển bản thân

Để đào tạo POHE thành công bền vững cần có nhiều yếu tố, nhưng trong đó đội ngũ giảng viên là yếu tố then chốt, có ảnh hưởng mang tính quyết định đến chất lượng đào tạo POHE. Vì thế, chương trình thiết kế hướng tới bồi dưỡng phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên. Đặc biệt, học phần Phát triển bản thân hướng tới bồi dưỡng phát triển các phẩm chất chất đạo đức, các kỹ năng mềm cần thiết của giảng viên, nâng cao hiểu biết và tôn trọng sự khác biệt về giới trong đào tạo POHE, phát triển khả năng hướng dẫn và tư vấn cho sinh viên, giúp các em hoàn thành tốt nhất mục tiêu học tập của mình.

Tài liệu học phần 4. Quan hệ với thế giới nghề nghiệp

Nội dung tài liệu bao gồm những bài học cơ bản về năng lực quan hệ với thế giới nghề nghiệp của người giảng viên giảng dạy POHE. Tài liệu được sử dụng trong các khoá đào tạo do các Trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE tổ chức thực hiện. Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có những kiến thức, kĩ năng và hình thành thái độ đáp ứng được các tiêu chuẩn năng lực quan hệ với thế giới nghề nghiệp trong Bộ tiêu chuẩn năng lực đối với giảng viên POHE.

Tài liệu học phần 3. Nghiên cứu khoa học ứng dụng

Nghiên cứu khoa học ứng dụng là một trong năm năng lực của giảng viên POHE. Tài liệu này được biên soạn với mục đích nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng cho giảng viên POHE.

Tài liệu học phần 2. Phương pháp giảng dạy POHE

Học phần Dạy học trong chương trình POHE là học phần thứ hai của Chương trình bồi dưỡng năng lực giảng viên POHE. Sau khi hoàn thành học phần thứ nhất – Phát triển chương trình đào tạo POHE, các học viên đã có khả năng phát triển chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (Chương trình đào tạo POHE). Nhằm giúp các học viên thực hiện giảng dạy thành công chương trình đào tạo POHE, học phần Dạy học trong chương trình POHE cung cấp những kiến thức và kĩ năng thiết yếu, cập nhật nhất về cách tiếp cận, phương pháp dạy học và đánh giá trong chương trình đào tạo POHE.

Tài liệu học phần 1. Phát triển chương trình đào tạo POHE

Tài liệu này được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho học viên những hiểu biết cần thiết về triết lí đào tạo đại học theo tiếp cận POHE; kiến thức cốt lõi cần thiết cho việc xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lí chương trình đào tạo theo tiếp cận POHE. Tài liệu cũng cung cấp thông tin về cách thức tổ chức thực hiện học phần cùng với các câu hỏi ôn tập, các bài tập rèn luyện kĩ năng và nguồn tài liệu tham khảo cần thiết.

Audio
 

Dự án Giáo dục Đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng POHE

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây