Phân tích những vấn đề về giới trong phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng

Để góp phần tích cực trong việc xây dựng hệ thống phân tầng, việc tiếp cận POHE đa phương bao gồm các vấn đề liên quan đến giới sẽ đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Từ lâu những quan điểm và định kiến về giới là một thực tế không thể phủ nhận nhưng lại ít được nhận thức một nghiêm túc và đầy đủ. Bản báo cáo này sẽ cung cấp các tư liệu từ quan điểm giới cho Dự án nhằm mang lại tầm nhìn và giúp các nhà lãnh đạo đưa ra những chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm tạo ra những tiến bộ về bình đẳng giới theo nghĩa không chỉ mang lại cơ hội bình đẳng cho nam và nữ mà còn xóa bỏ mọi rào cản đã và đang ngăn cản họ phát triển toàn bộ tiềm năng vốn có.

Nghiên cứu khả thi thành lập Trung tâm đào tạo POHE

Báo cáo “Nghiên cứu khả thi và định hướng thành lập trung tâm POHE” nhằm phân tích tính khả thi; định hướng phát triển và cách thức tổ chức, vận hành của các trung tâm POHE.Các trung tâm này nhằm hướng tới mở rộng mô hình POHE trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam thông qua đào tạo giảng viên, cán bộ quản lý của trường mình và các trường khác, đồng thời trung tâm cũng có nhiệm vụ nghiên cứu cập nhật các khía cạnh ứng dụng của mô hình POHE và tư vấn hướng dẫn thực hiện mô hình này ở các trường quan tâm.

Tiêu chuẩn năng lực giảng viên POHE

Bản báo cáo đánh giá chương trình giảng dạy và chất lượng giảng viên POHE từ thực tiễn của 8 trường tham gia Dự án; nêu ra các tiêu chuẩn, năng lực giảng viên POHE dựa trên kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam; trình bày phương thức đào tạo bồi dưỡng giảng viên POHE và kế hoạch thành lập trung tâm POHE.

Tổng quan chính sách giáo dục Đại học Việt Nam và ý nghĩa đối với phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp

Bản báo cáo này được xây dựng nhằm trình bày một bức tranh tổng quan về chính sách giáo dục đại học trong đó nhấn mạnh những bước phát triển mới kể từ năm 2007. Việc phân tích những diễn biến và những bước phát triển mới trong chính sách giáo dục đại học không chỉ giúp lãnh đạo các trường có một cái nhìn toàn cảnh để định vị vai trò và sứ mạng của trường mình một cách phù hợp, mà còn giúp các nhà hoạch định chính sách ở cấp Bộ thấy được những điểm còn tồn đọng, thiếu sót để xây dựng.

Audio
 

Dự án Giáo dục Đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng POHE

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây