Tính bền vững của Dự án POHE 2

Ngay từ giai đoạn thiết kế, Dự án đã luôn chú trọng tới mục tiêu đảm bảo tính hiệu quả và tính bền vững trong từng hoạt động, bao gồm: (i) bền vững về nguồn lực, (ii) bền vững về kỹ thuật, (iii) bền vững về thể chế.

Bền vững về nguồn lực

Dự án không tập trung đầu tư trang bị nguồn lực vật chất cho các nhà trường mà ưu tiên bồi dưỡng nguồn nhân lực vì đây là yếu tố quan trọng, chất lượng nguồn nhân lực quyết định thành công của các hoạt động. Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý của các trường đại học trong và ngoài Dự án được bồi dưỡng qua các đợt tập huấn của Dự án, tập huấn của Trung tâm POHE sẽ là nguồn lực quan trọng để lan toả và thực hiện chương trình POHE ở các trường đại học.

05 Trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE đặt tại các trường đại học ở ba khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam được trang bị cơ sở hạ tầng tương đối đầy đủ, có năng lực quản lý tốt, đủ điều kiện tổ chức các hoạt động bồi dưỡng giảng viên. Các Trung tâm đã được đánh giá và lựa chọn kỹ càng, đảm bảo năng lực tổ chức và vận hành các hoạt động bồi dưỡng với chất lượng và hiệu quả tốt nhất.

Bền vững về kỹ thuật

40 chương trình đào tạo mới được triển khai sẽ tiếp tục được vận hành sẽ giúp hiện thực hoá khái niệm POHE trong môi trường giáo dục đại học. Từ các chương trình này, những kỹ thuật và kinh nghiệm sẽ tiếp tục được lan toả tới các chương trình đào tạo khác trong và ngoài trường đại học.

Quá trình tham gia Dự án POHE từ giai đoạn 1 đến nay đã làm thay đổi nhận thức theo chiều hướng tích cực của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên tại các trường tham gia dự án về tiếp cận POHE; các nhà trường chú trọng hơn đến đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên và phương pháp giảng dạy tích cực, nâng cao năng lực cho giảng viên tham gia giảng dạy chương trình POHE; áp dụng những đặc điểm của đào tạo POHE để cải thiện các chương trình đào tạo truyền thống hiện hành (như: xây dựng chuẩn đầu ra, chú trọng đào tạo kỹ năng, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, hợp tác với thị trường lao động). Tư tưởng và triết lý của POHE đã thấm nhuần và trở thành triết lý đào tạo của các thành viên trong trường đại học.

Với mục tiêu khuyến khích cộng đồng học tập và học tập thường xuyên trong đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các trường đại học trong và ngoài Dự án, toàn bộ nội dung tài liệu bồi dưỡng và tài liệu tham khảo, các bài giảng trong chương trình bồi dưỡng đều được đăng tải trực tuyến và giảng viên có thể truy cập miễn phí trên website của Dự án và Cổng Đào tạo - Bồi dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hệ thống tài liệu nghiên cứu, tài liệu hướng dẫn và tham khảo, các hướng dẫn và thực tiễn tốt trong các vấn đề đa dạng của đào tạo POHE (phát triển và quản lý chương trình đào tạo, dạy học trong chương trình POHE, quản lý môi trường học tập, phát triển đội ngũ giảng viên, mối quan hệ hợp tác trường đại học và doanh nghiệp, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN, bộ công cụ khảo sát cựu sinh viên...) là những nguồn tri thức và kinh nghiệm có giá trị và có khả năng sử dụng lâu dài. Các báo cáo nghiên cứu có giá trị tham khảo, đặc biệt về các chủ đề mới ở Việt Nam như hợp tác trường đại học và doanh nghiệp, học tập ở nơi làm việc, vấn đề giới trong đào tạo. Các báo cáo khảo sát cựu sinh viên năm 2013, 2016 sẽ là căn cứ để các trường so sánh trong những lần thực hiện khảo sát tiếp theo để theo dõi mức độ cải tiến của chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo.

Bền vững về thể chế

Ở cấp hệ thống, các văn bản mà Dự án có tư vấn, đóng góp ý kiến sẽ tiếp tục có sức ảnh hưởng lâu dài tới hệ thống giáo dục đại học, bao gồm Thông tư 07/2015/TT- BGDĐT ngày 16/04/2015 ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học; Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 08/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

Ở cấp trường, sự phát triển bền vững của POHE được đảm bảo bởi các văn bản Tuyên ngôn sứ mạng và tầm nhìn của trường đại học, trong đó lãnh đạo nhà trường đã cam kết sẽ ủng hộ và tạo thuận lợi cho phát triển POHE. Hệ thống quy định về quản lý đào tạo POHE sẽ tiếp tục được hoàn thiện và áp dụng trong các nhà trường, đảm bảo môi trường phù hợp cho hoạt động đào tạo POHE.

Dự án POHE 2

Audio
 

Dự án Giáo dục Đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng POHE

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây