Thông tin cơ bản về Dự án POHE 2

Dự án POHE 2 hướng tới mục tiêu chung: “Phát triển các chương trình đào tạo đại học gắn với nhu cầu của thị trường lao động nhằm cung cấp sinh viên tốt nghiệp đại học có kiến thức, thái độ, kỹ năng phù hợp với từng nhóm nghề nghiệp cụ thể; củng cố và hoàn thiện những chương trình đào tạo POHE tại 8 trường đại học đã tham gia Dự án POHE giai đoạn 1”.

Bối cảnh triển khai Dự án 

Phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng là một trong những định hướng đổi mới quan trọng của giáo dục đại học Việt Nam trong vòng 1 thập kỷ vừa qua, khởi đầu từ Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2005-2020 xác định: “Phát triển các chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp ứng dụng; mở rộng quy mô đào tạo, đạt tỷ lệ 450 sinh viên/vạn dân vào năm 2020, trong đó khoảng 70-80% tổng số sinh viên theo học các chương trình nghề nghiệp ứng dụng”.

Từ năm 2005, Dự án Giáo dục Đại học Việt Nam - Hà Lan đã chính thức được triển khai tại 8 trường đại học với sự tài trợ Tổ chức Hợp tác quốc tế về Giáo dục đại học của Hà Lan (NUFFIC). Với sự hỗ trợ tích cực của các trường đại học khoa học ứng dụng ở Hà Lan, 8 trường đại học tham gia Dự án đã xây dựng và triển khai thành công 10 chương trình đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng cho các ngành đào tạo trong các lĩnh vực là Du lịch và Khách sạn, Sư phạm, Nông Lâm, Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư Điện tử và Công nghệ Thông tin. Những kết quả tích cực của Dự án POHE giai đoạn 1 là một minh chứng thuyết phục về lợi ích của việc gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo ở trường đại học với thực tiễn thế giới nghề nghiệp trong mọi khâu của quá trình đào tạo và là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đề nghị NUFFIC tiếp tục tài trợ giai đoạn 2 của Dự án với tên gọi Dự án giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng giai đoạn 2 (gọi tắt là Dự án POHE 2).

Việc triển khai POHE 2 tại Việt Nam là một hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo với tinh thần: “Coi sự chấp nhận của thị trường lao động đối với người học là tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín, chất lượng của cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp và là căn cứ để định hướng phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo và ngành nghề đào tạo”. Bên cạnh đó, trước sự cạnh tranh mạnh mẽ về nguồn tuyển sinh và yêu cầu công khai kết quả đào tạo - trong đó chỉ số quan trọng là tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, các trường đại học đã và đang ưu tiên cho đào tạo theo định hướng ứng dụng nhằm cung cấp cho thị trường lao động những sinh viên có kiến thức sâu rộng, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo và thái độ nghề đúng đắn.

Thông tin cơ bản về Dự án

1. Tên Dự án: Dự án Phát triển Giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng ở Việt Nam giai đoạn 2 (gọi tắt là Dự án POHE2)

2. Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức

3. Nhà tài trợ: Tổ chức Hợp tác quốc tế về Giáo dục của Hà Lan (NUFFIC)

4. Nhóm đối tác hỗ trợ kỹ thuật: Trường Đại học Saxion - chủ trì, Trường Đại học Van Hall Larenstein, Trường Đại học Amsterdam) và Tổ chức Đào tạo và Tư vấn MDF.

5. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 3598/QĐ-BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Tám trường đại học tham gia: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế; Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh

POHE 2 hướng tới mục tiêu chung: “Phát triển các chương trình đào tạo đại học gắn với nhu cầu của thị trường lao động nhằm cung cấp sinh viên tốt nghiệp đại học có kiến thức, thái độ, kỹ năng phù hợp với từng nhóm nghề nghiệp cụ thể; củng cố và hoàn thiện những chương trình đào tạo đại học theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng (POHE) tại 8 trường đại học đã tham gia Dự án POHE giai đoạn 1”. Để đạt được mục tiêu này, Khung lô-gic Dự án được thiết kế thành 04 Hợp phần, bao gồm:

  1. Đánh giá và rút kinh nghiệm giai đoạn 1

  2. Nâng cao chất lượng đào tạo POHE ở cấp nhà trường

  3. Phát triển đội ngũ giảng viên và nhân rộng cách tiếp cận POHE ra toàn hệ thống giáo dục đại học

  4. Xây dựng chính sách phát triển POHE cấp hệ thống

    Dự án POHE 2

Audio
 

Dự án Giáo dục Đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng POHE

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây