Các thành tựu của Dự án POHE 2 - phần 4

Một trong những thành tựu quan trọng của Dự án POHE 2 trong thời gian hoạt động là đã tư vấn, hoạch định các chính sách hữu ích cho việc phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng.

Tư vấn hoạch định chính sách phát triển giáo dục đại học

Với ý nghĩa là Dự án đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam triển khai cách tiếp cận POHE, Dự án POHE 2 đã tích cực tư vấn vận động chính sách, đưa những tư tưởng và triết lý của đào tạo POHE vào những văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đại học, trong đó quan trọng nhất là Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6 năm 2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29 của BCH TW tại Hội nghị lần thức 8 BCH Trung ương Khoá XI. Quy trình phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận POHE đã được vận dụng vào Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học. Từ kinh nghiệm thực tiễn triển khai POHE trong các trường đại học, Dự án đã tích cực đóng góp ý kiến về hệ thống các cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng để hoàn thiện bộ tiêu chuẩn phân tầng và xếp hạng trong Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 08/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học. Dự án đã phối hợp chặt chẽ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để hoàn thiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo POHE để phục vụ công tác kiểm định chương trình đào tạo.

Dự án đã và đang trong quá trình tư vấn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để công nhận Bộ tiêu chuẩn năng lực giảng viên POHE và chính thức công nhận chương trình bồi dưỡng năng lực giảng viên POHE. Dự án cũng đã biên soạn Dự thảo Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ cho các chương trình POHE làm căn cứ tham khảo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

Đề xuất chính sách phát triển POHE qua các nghiên cứu chính sách

Hoạt động nghiên cứu chính sách được thực hiện hàng năm bởi các chuyên gia tư vấn hàng đầu ở Việt Nam và quốc tế, với các chủ đề đa dạng nhằm đóng góp cho quá trình hoạch định chính sách phát triển POHE. Chủ đề nghiên cứu nổi bật là hợp tác trường đại học và doanh nghiệp - một yếu tố đặc trưng trong đào tạo POHE. Đây là những nghiên cứu có quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam đề cập tới vấn đề hợp tác trường đại học và doanh nghiệp từ nhiều quan điểm khác nhau, bao gồm: Quan điểm của doanh nghiệp về hợp tác trường đại học - doanh nghiệp (năm 2013); Vai trò của nhà nước trong mối quan hệ trường đại học - doanh nghiệp (năm 2014); Khảo sát thực trạng mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp (năm 2015); Giải pháp thúc đẩy sự hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (năm 2016). Các nghiên cứu này đã đem lại những đóng góp có giá trị cho hệ thống cơ sở lý luận và hiểu biết thực tiễn về hợp tác trường đại học và doanh nghiệp; đồng thời là nguồn tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách giáo dục, kinh tế, lao động để xây dựng những chính sách gắn kết cộng đồng giáo dục đại học với thị trường lao động.

Nhằm tăng cường vai trò và tiếng nói của cộng đồng giáo dục đại học trong quá trình hoạch định chính sách, đặc biệt là những chính sách liên quan tới POHE, Dự án đã hỗ trợ các nhà nghiên cứu thực hiện các đề tài đề xuất chính sách phát triển chương trình POHE từ cấp khoa, trường tới cấp toàn quốc. Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các nhà nghiên cứu của các trường đại học trong và ngoài Dự án. Kết quả của những này đem lại những đề xuất có giá trị cho quá trình xây dựng chính sách. Những đề xuất tiêu biểu có thể kể tới: Chính sách phát triển POHE cho các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam; Chính cách tạo động lực làm việc cho giảng viên thực hiện mô hình đào tạo POHE, Đánh giá các nhân tố tác động tới hiệu quả triển khai chương trình đào tạo POHE tại Việt Nam.

Audio
 

Dự án Giáo dục Đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng POHE

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây