Các thành tựu của Dự án POHE 2 - phần 2

Dự án đã tiến hành loạt nghiên cứu về Học tập ở nơi làm việc Quản lý môi trường học tập, POHE và đào tạo tín chỉ, Chính sách phát triển giảng viên POHE, Tăng cường sự tham gia của thế giới nghề nghiệp trong đào tạo POHE, Khảo sát trải nghiệm cựu sinh viên POHE, Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Với đặc trưng của một Dự án hỗ trợ kỹ thuật, Dự án POHE không ưu tiên cung cấp tài chính cho các trường triển khai hoạt động mà tập trung nguồn lực cho việc nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề thực tế, từ đó đưa ra những khuyến nghị giúp các trường tự đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Cách tiếp cận này không chỉ đem lại lợi ích cho 8 trường đại học tham gia Dự án, giúp tăng cường tính chủ động và sáng tạo của mỗi nhà trường trong quá trình đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo mà những kinh nghiệm và khuyến nghị được nêu ra có thể là nguồn tham khảo hữu ích cho các trường đại học khác.

Học tập ở nơi làm việc

Trong đào tạo POHE, học tập ở nơi làm việc cũng quan trọng như học tập trong nhà trường đại học. Hai hoạt động đó bổ trợ lẫn nhau, giúp sinh viên củng cố lý thuyết và hình thành kỹ năng nghề nghiệp thực tiễn. Học tập ở nơi làm việc bao gồm các hoạt động học tập của sinh viên diễn ra tại thế giới nghề nghiệp dưới nhiều hình thức: định hướng nghề nghiệp, thực tập môn học, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp. Dự án POHE tập trung vào các hoạt động nghiên cứu về các đặc điểm học tập ở nơi làm việc, phát triển tài liệu dạy học ở nơi làm việc, đánh giá sinh viên ở nơi làm việc, đánh giá sinh viên trước tốt nghiệp thông qua khoá luận tốt nghiệp.

Quản lý chương trình đào tạo và Quản lý môi trường học tập

Dự án đã thực hiện nghiên cứu về môi trường học tập POHE - bao gồm tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo POHE như cơ sở vật chất, tài chính, trang thiết bị, tài chính, nhân lực và các nguồn lực khác. Thực tế là các chương trình đào tạo POHE đang được hình thành chủ yếu theo hình thức từng bước tích hợp vào hệ thống đào tạo truyền thống tại Việt Nam, không có một “môi trường học tập POHE” mới hoàn toàn và tách biệt. Quá trình quản lý môi trường học tập POHE tại các cơ sở đào tạo đại học tại Việt Nam hiện tại là quá trình vừa làm vừa học, vừa cải tiến, chú trọng tới việc giải quyết vấn đề và đúc rút kinh nghiệm hơn là một quá trình áp dụng tuần tự từng bước của một “mô hình đào tạo POHE” vào hệ thống đào tạo của mình. Đây là một tài liệu tham khảo tốt cho bộ phận xây dựng, phát triển và quản lý các chương trình POHE trong việc định hình môi trường, xây dựng và quản lý môi trường học tập POHE cũng như cải tiến việc quản lý môi trường này trong cơ sở đào tạo của mình.

POHE và hệ thống đào tạo tín chỉ

Một trong những thách thức mà Dự án đặt ra là phải tìm được một giải pháp dung hòa về phương diện tổ chức đào tạo để một mặt vẫn giữ nguyên được những đặc trưng cơ bản của quy trình POHE nhưng mặt khác vẫn có thể vận dụng được học chế tín chỉ đang được triển khai ngày càng rộng rãi tại các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam. Dự án đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng triển khai các chương trình đào tạo POHE trong bối cảnh hệ thống đào tạo theo tín chỉ, gợi ý cho các trường đại học các biện pháp để vận hành POHE một cách hiệu quả nhất. Dự án cũng xây dựng Dự thảo Quy chế đào tạo đại học theo học chế tín chỉ cho các chương trình POHE để Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách về quản lý đào tạo trong các trường đại học.

Tăng cường sự tham gia của thế giới nghề nghiệp trong đào tạo POHE

Hiện nay đa số các mối quan hệ hợp tác trường đại học và doanh nghiệp được xuất phát từ các mối quan hệ cá nhân chứ không phải từ những kế hoạch và hành động chính thức cấp nhà trường - doanh nghiệp (T&C Consulting, 2013). Vì vậy, Dự án POHE 2 đã hỗ trợ các trường đại học xây dựng Kế hoạch truyền thông với công giới để tăng cường quảng bá hình ảnh của chương trình đào tạo POHE và giúp các doanh nghiêp̣ nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội đối với giáo dục, về những lợi ích từ mối quan hệ hợp tác trường đại học và doanh nghiệp. Kế hoạch truyền thông này được thiết kế cho giai đoạn 3 năm, với các mục tiêu chiến lược và hành động cụ thể, thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan từ các cấp quản lý, lãnh đạo, giảng viên, sinh viên để giúp rút ngắn khoảng cách về nhận thức và hành động giữa nhà trường và thế giới nghề nghiệp.

Dự án POHE 2 đã hỗ trợ các trường đại học tổ chức các buổi Hội thảo tìm hiểu nhu cầu thị trường lao động và Diễn đàn các bên liên quan trong đào tạo POHE nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, thảo luận giữa nhà trường và thế giới nghề nghiệp về các cơ hội hợp tác trong đào tạo POHE và cùng tìm cách. Các sự kiện này thu hút đông đảo sự quan tâm của các nhà tuyển dụng và sử dụng lao động, các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành nghề. Những hoạt động này giúp tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, củng cố lòng tin tưởng, hiện thực hoá những cam kết thành biên bản ghi nhớ hoặc kế hoạch hành động. Ở các trường đại học tham gia Dự án, cách tiếp cận kết hợp học tập ở nhà trường và học tập ở doanh nghiệp đã được hầu hết các doanh nghiệp đối tác biết rõ và phối hợp triển khai hiệu quả.

Khảo sát cựu sinh viên POHE

Trong khuôn khổ của Dự án, tính đến nay đã có tổng số 4833 sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng. Sinh viên là đối tượng hưởng lợi quan trọng nhất trong các chương trình đào tạo POHE. Vì vậy, Dự án POHE đặc biệt quan tâm tới những trải nghiệm và phản hồi của người học để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo POHE trong các nhà trường. Cho tới nay, Dự án đã tiến hành khảo sát khảo sát cựu sinh viên năm 2013 (khi bắt đầu Dự án) và khảo sát cựu sinh viên năm 2016 (khi kết thúc Dự án). Hai hoạt động này giúp cung cấp các bằng chứng thực tế quan trọng phản ánh chất lượng và sự cải tiến của các chương trình đào tạo POHE trong thời gian diễn ra Dự án. Đây là những nghiên cứu có quy mô lớn ở Việt Nam, với sự tham gia của cựu sinh viên POHE thuộc nhiều trường đại học. Việc thực hiện khảo sát cựu sinh viên cũng là một hoạt động hỗ trợ cho công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng trong các trường đại học có chương trình POHE và là biện pháp củng cố mối quan hệ giữa nhà trường và thế giới nghề nghiệp - khi các cựu sinh viên đang và sẽ trở thành những nhân tố quan trọng trong thế giới nghề nghiệp.

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo POHE

Để thu thập minh chứng về chất lượng và tác động của chương trình đào tạo POHE, đồng thời có căn cứ cải tiến chất lượng chương trình đào tạo, Dự án đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp ứng dụng theo tiêu chuẩn của Tổ chức Đảm bảo chất lượng các trường đại học thuộc khối ASEAN (AUN-QA). Một số trường đại học trong Dự án đang trong quá trình thực hiện kiểm định AUN cho các chương trình đào tạo POHE. Tài liệu hướng dẫn này cũng rất có giá trị cho các trường đại học khác có định hướng triển khai chương trình đào tạo POHE.

Dự án POHE 2

Audio
 

Dự án Giáo dục Đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng POHE

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây