Thông tin cơ bản về Dự án POHE 2

Thông tin cơ bản về Dự án POHE 2

Dự án POHE 2 hướng tới mục tiêu chung: “Phát triển các chương trình đào tạo đại học gắn với nhu cầu của thị trường lao động nhằm cung cấp sinh viên tốt nghiệp đại học có kiến thức, thái độ, kỹ năng phù hợp với từng nhóm nghề nghiệp cụ thể; củng cố và hoàn thiện những chương trình đào tạo POHE tại 8 trường đại học đã tham gia Dự án POHE giai đoạn 1”.

Nhóm Đối tác hỗ trợ kỹ thuật

Nhóm Đối tác hỗ trợ kỹ thuật

Dự án Phát triển Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp - ứng dụng POHE 2 (2012-2015) được triển khai dưới sự quản lý và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo với nguồn vốn tài trợ của chính phủ Hà Lan thông qua Quỹ Sáng kiến Hà Lan cho Phát triển Năng lực Giáo dục Đại học (NUFFIC). Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của Dự án là sự hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm đối tác gồm các trường đại học và công ty tư vấn Hà Lan.

Trung tâm Bồi dưỡng giảng viên POHE

Một trong những mục tiêu cơ bản của dự án POHE giai đoạn 2 là “Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học nâng cao năng lực quản lý và tổ chức nhằm tăng cường, mở rộng và khuyến khích mô hình và phương pháp POHE trong hệ thống giáo dục đại học.”. Để đạt được mục tiêu này, Dự án đã thành lập 5 Trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE tại các trường đại học thuộc ba miền: Bắc, Trung, Nam.

Các thành tựu của Dự án POHE 2 - phần 1

Bài viết này giới thiệu một số thành quả đáng ghi nhận của Dự án POHE 2 trong lĩnh vực hỗ trợ các nhà trường đại học xây dựng chiến lược phát triển trường đại học theo định hướng ứng dụng; phát triển, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo trong giai đoạn 1; phát triển các chương trình đào tạo POHE mới.

Các thành tựu của Dự án POHE 2 - phần 2

Dự án đã tiến hành loạt nghiên cứu về Học tập ở nơi làm việc Quản lý môi trường học tập, POHE và đào tạo tín chỉ, Chính sách phát triển giảng viên POHE, Tăng cường sự tham gia của thế giới nghề nghiệp trong đào tạo POHE, Khảo sát trải nghiệm cựu sinh viên POHE, Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Các thành tựu của Dự án POHE 2 - phần 3

Với nguồn lực tài chính và thời gian có hạn, Dự án không cung cấp hỗ trợ tài chính để thiết kế thêm nhiều chương trình đào tạo POHE mới ở các trường đại học ngoài Dự án. Dự án đã lựa chọn cách tiếp cận bền vững hơn thông qua phát triển đội ngũ giảng viên và nhân rộng cách tiếp cận POHE ra toàn hệ thống giáo dục đại học

Các thành tựu của Dự án POHE 2 - phần 4

Một trong những thành tựu quan trọng của Dự án POHE 2 trong thời gian hoạt động là đã tư vấn, hoạch định các chính sách hữu ích cho việc phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng.

Tính bền vững của Dự án POHE 2

Ngay từ giai đoạn thiết kế, Dự án đã luôn chú trọng tới mục tiêu đảm bảo tính hiệu quả và tính bền vững trong từng hoạt động, bao gồm: (i) bền vững về nguồn lực, (ii) bền vững về kỹ thuật, (iii) bền vững về thể chế.

Danh sách các chương trình đào tạo POHE

Trên cơ sở kỹ thuật và kinh nghiệm đã tích luỹ từ giai đoạn 1 đến nay, Dự án POHE2 đã hỗ trợ cho các trường đại học tiếp tục xây dựng 40 chương trình đào tạo theo định hướng POHE mới. 40 chương trình đào tạo mới được lựa chọn để hỗ trợ là những chương trình do 8 trường đại học tham gia Dự án đề xuất trên cơ sở nhu cầu phát triển định hướng POHE cho những ngành này

Audio
 

Dự án Giáo dục Đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng POHE

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây