Topics:   Giáo dục
Dự án POHE 2
Views 130

Dự án Giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (viết tắt là Dự án POHE 2) tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Images
Video
Audio
 

Dự án POHE

Pohe1
Pohe2
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second