Khóa tập huấn Nhân rộng mô hình GDĐH định hướng ứng dụng

Saturday - 24/09/2016 02:42
Giáo dục định hướng nghề nghiệp-ứng dụng (POHE) là giáo dục đại học đặt mục tiêu cung cấp các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, có sự liên kết chặt chẽ với các lĩnh vực nghề nghiệp của VN.
Khóa tập huấn Nhân rộng mô hình GDĐH định hướng ứng dụng

Từ 27-28/4, lớp tập huấn POHE được Vụ giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Dự án POHE tại Việt Nam giai đoạn 2 tổ chức Hà Nội.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết, trong xu hướng hội nhập quốc tế, nhu cầu nguồn lao động đòi hỏi không chỉ có kiến thức chung mà phải có kỹ năng nghề nghiệp, năng lực thực hành, tác phong, thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Để đáp ứng đỏi hỏi này, một trong những nội dung chú trọng của phát triển giáo dục ĐH Việt Nam là giáo dục ĐH theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng và đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục ĐH nói chung.

Tuy nhiên, đòi hỏi tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nhân lực với kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động vẫn còn rất lớn. 

Với dự án POHE, sẽ giúp giáo dục ĐH Việt Nam thông qua việc phát triển một số chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và xây dựng chương trình bồi dưỡng giảng viên giáo dục đại học định hướng ứng dụng

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Images
Video
Audio
 

Dự án POHE

Pohe1
Pohe2
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second