Hỗ trợ truyền thông và marketing cho trung tâm POHE

Saturday - 24/09/2016 02:46
Trong khuôn khổ Dự án POHE2, bên cạnh việc chú trọng phát triển số lượng chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE), BQL dự án POHE2 cũng chú trọng nâng cao chất lượng giảng viên, gia tăng về mặt số lượng bằng việc thành lập và triển khai các trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE. Việc duy trì và phát triển bền vững của các trung tâm này là một thách thức lớn trong điều kiện hiện nay. Do đó, BQL Dự án đưa ra các hỗ trợ kỹ thuật giúp các trung tâm xây dựng và thực hiện kế hoạch marketing, phát triển thương hiệu POHE.
Hỗ trợ truyền thông và marketing cho trung tâm POHE
Cụ thể các hoạt động:
 
  • -          Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động của các trung tâm POHE
  • -          Xây dựng kế hoạch hoạt động các Trung tâm
  • -          Xây dựng và thực hiện kế hoạch Marketing, phát triển thương hiệu các trung tâm POHE.
Trên cơ sở các mục tiêu đề ra, BQL Dự án POHE2 tổ chức Hội thảo truyền thông và Marketing cho Trung tâm Bồi dưỡng giảng viên POHE để chia sẻ thực trạng hoạt động trung tâm POHE và thảo luận kế hoạch Truyền thông và Marketing cho các Trung tâm.
 
  • Thời gian: Thứ sáu, ngày 15/04/2016
  • Địa điểm (dự kiến): Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Images
Video
Audio
 

Dự án POHE

Pohe1
Pohe2
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second