Các trung tâm

Wednesday - 28/09/2016 00:51
Đang cập nhật...
Các trung tâm

Trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN POHE 
Mục tiêu: 
- Bồi dưỡng giảng viên có năng lực giảng dạy trong chương trình POHE
- Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý chương trình POHE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương trình đào tạo Học phần 1: Phát triển chương trình đào tạo 
Học phần 2: Dạy học trong chương trình POHE 
Học phần 3: Nghiên cứu khoa học ứng dụng 
Học phần 4: Quan hệ với thế giới nghề nghiệp 
Học phần 5: Phát triển bản thân 
Học phần 6: Phát triển chuyên môn 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Trung tâm  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  Giám đốc trung tâm: PGS.TS Bùi Huy Nhượng
SĐT: 0125.26.26.368
Email: nhuongbh@neu.edu.vn 
Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
---------------------------------------------------------
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên  Giám đốc  trung tâm: PGS.TS Trần Trung 
Đầu mối liên hệ: TS. Nguyễn Đình Hân
SĐT: 0915.046.320
Email: nguyendinhhan@gmail.com
Địa chỉ: Yên Lịch, Khoái Châu, Hưng Yên 
-----------------------------------------------------------
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên  Giám đốc trung tâm: TS. Nguyễn Thế Huấn
Liên hệ: TS. Đỗ Ngọc Oanh 
SĐT: 0168.670.2448
Email: dongocoanh@gmail.com
Địa chỉ: Mỏ Bạch, Quyết Thắng, Thái Nguyên
-----------------------------------------------------------
Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh  Giám đốc Trung tâm: TS. Phạm Thị Minh Tâm 
SĐT: 0942.562.256
Email: ptmtam@hcmuaf.edu.vn 
Địa chỉ: Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 
-----------------------------------------------------------
Trường Đại học Nông lâm Huế  Liên hệ: Trần Đăng Hòa 
SĐT: 0905.530.0397
Email: trandanghoa@huaf.edu.vn 
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Thuận Thành, Huế 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Images
Video
Audio
 

Dự án POHE

Pohe1
Pohe2
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second