Các trung tâm

Các trung tâm

  •   28/09/2016 12:51:00 AM
  •   Viewed: 2
  •   Feedback: 0

Đang cập nhật...

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

  •   28/09/2016 12:50:00 AM
  •   Viewed: 2
  •   Feedback: 0

Đang cập nhật...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng giảng viên POHE tại trường ĐH Nông lâm TN

Khai giảng lớp Bồi dưỡng giảng viên POHE tại trường ĐH Nông lâm TN

  •   24/09/2016 02:48:00 AM
  •   Viewed: 3
  •   Feedback: 0

Để đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo với mục tiêu đáp ứng nhu cầu thực tiễn của những nđ học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE 2) vào ngày 20/1/2016.

Images
Video
Audio
 

Dự án POHE

Pohe1
Pohe2
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second