Đối tác

Dự án POHE2 (2012-2015) được tiến hành dưới sự quản lý và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo với nguồn vốn tài trợ của chính phủ Hà Lan thông qua Quỹ Sáng kiến Hà Lan cho Phát triển Năng lực Giáo dục Đại học (NUFFIC).

Dự án POHE2 (2012-2015) được tiến hành dưới sự quản lý và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo với nguồn vốn tài trợ của chính phủ Hà Lan thông qua Quỹ Sáng kiến Hà Lan cho Phát triển Năng lực Giáo dục Đại học (NUFFIC). Tham gia hợp tác hỗ trợ kỹ thuật cho dự án về phía Hà Lan là một liên đoàn gồm: Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion (đóng vai trò lãnh đạo và điều phối), Đại học Khoa học ứng dụng Van Hall Larenstein, Đại học VU, và Công ty Đào tạo và Tư vấn MDF. Tất cả đều có bề dày kinh nghiệm làm việc trong các dự án về Giáo dục Đại học,  đều có tầm nhìn chung về Giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp và biện pháp tiếp cận để đạt tới Hợp tác Quốc tế bền vững, đều quen với cách thức điều phối và tổ chức trong một liên đoàn, và cùng tham gia vào các mạng lưới chuyên môn quốc tế. Phần lớn các nhà tư vấn chuyên môn cho Dự án POHE2 đều là các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ Liên đoàn. 

Dưới đây là đôi nét giới thiệu về từng tổ chức: 

 

Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion

Đại học khoa học ứng dụng Saxion là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn nhất Hà Lan, với bề dày lịch sử hình thành từ năm 1875. Đại học Saxion hiện được được công nhận là một trung tâm chuyên môn quan trọng ở cấp vùng, quốc gia và quốc tế.

Chất lượng giáo dục của Saxion được giám sát bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan, và được công nhận bởi nhiều tổ chức quốc tế, đảm bảo các chương trình đào tạo luôn đạt tiêu chuẩn cao. Giáo dục tại Saxion đặt sinh viên vào vị trí trung tâm và nhà trường mang đến cho sinh viên những hỗ trợ không chỉ từ  khía cạnh học tập mà còn cả về phát triển cá nhân, giúp sinh viên có cơ hội nắm được cả kiến thức và kỹ năng cần có để tiếp tục theo đuổi con đường sự nghiệp đã chọn.

 

Đại học VU Amsterdam

Được thành lập vào năm 1880, Đại học VU Amsterdam là một tổ chức mở, liên kết chặt chẽ với người dân và xã hội. Vấn đề mà nhà trường đặc biệt lưu tâm là việc sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức một cách sâu hơn mà còn rộng lớn hơn, đồng thời có tầm nhìn xa hơn. 

Nghiên cứu học thuật và giáo dục tại VU được đặc trưng bởi một mức độ tham vọng cao, khuyến khích giao tiếp và các ý tưởng cởi mở và tự do. VU đại diện cho các giá trị mang tính toàn cầu của trường đại học như tự do trong học thuật và độc lập, được phản ánh trong chính tên gọi của trường ('VU' là chữ viết tắt trong tiếng Hà Lan là ‘trường đại học tự do’): không bị chi phối bởi  giáo hội, nhà nước và các lợi ích thương mại. Triết lý cơ bản của VU được thể hiện trong ba giá trị cốt lõi: trách nhiệm, cởi mở, có sự tham gia của cá nhân.  

 

Đại học Khoa học Ứng dụng Van Hall Larenstein

Được thành lập vào năm 2003, Van Hall Larenstein là trường Đại học khoa học ứng dụng 'xanh' lớn nhất ở Hà Lan. Nhà trường phân loại chương trình nghiên cứu tập trung vào thiên nhiên và môi trường, kinh doanh có trách nhiệm, sức khỏe con người và động vật.  Sự kết hợp của các lĩnh vực chuyên môn  này đã tạo ra một nền giáo dục dạy nghề bậc cao đặc biệt và đầy thử thách với các chuyên ngành duy nhất trên thế giới. 

Nhà trường tích hợp giáo dục cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo thành một phương đào tạo theo định hướng quốc tế, chất lượng cao và có tính đổi mới. Thông qua các chuyên nghành và bằng phương pháp đào tạo của mình, Van Hall Larenstein mong muốn đào tạo học viên trở thành các chuyên gia có năng lực, đầy cảm hứng, học tập suốt đời và có trách nhiệm với xã hội.

 

Công ty Đào tạo & Tư vấn MDF

MDF là tổ chức đào tạo và tư vấn toàn cầu, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế. MDF giúp tăng cường năng lực của các nhân viên, hỗ trợ cải thiện hiệu quả hoạt động cho các tổ chức, tối đa hóa tác dụng của quan hệ đối tác và mạng lưới cũng như tập trung vào kết quả bền vững trong các dự án và chương trình.

MDF tuyên bố sứ mệnh của mình là tạo điều kiện học tập và mang lại này càng nhiều các nhân viên ưu tú, những quan hệ đối tác có hiệu quả cao và các dự án, các chương trình mang lại kết quả cho các công ty, các tổ chức. Với mục tiêu góp phần tạo nên một thế giới công bằng và bền vững hơn, tổ chức hiện tham gia vào hợp tác toàn cầu ở cấp độ quốc tế, khu vực, quốc gia và địa phương.

Images
Video
Audio
 

Dự án POHE

Pohe1
Pohe2
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second